Olsztyn

18 lipca 2018

FAQ - Olsztyn

CITY TRAIL onTour to letnia odsłona największego cyklu biegów przełajowych w Polsce. Nazwa – „onTour” – idealnie oddaje charakter imprezy – cykl odbędzie się w ciągu dwóch tygodni w 10 miastach, a więc czeka nas niezłe tournée po Polsce! Przygotowaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zawodów. Warto się z nimi zapoznać, zanim staniecie na linii startu. Zachęcamy również do przeczytania Regulaminu zawodów.

Uczestnictwo

W jaki sposób zarejestrować się do biegu?

Elektroniczna rejestracja odbywa się poprzez konto zawodnika na stronie www.ontour.citytrail.pl. W panelu znajdują się wszystkie miasta i wszystkie biegi. Istnieje możliwość zapisania się na pojedynczy bieg lub wykupienia pakietu na więcej imprez – w takim przypadku drugi i każdy kolejny bieg będzie kosztował 20 zł. Uwaga – taka możliwość będzie tylko przed pierwszym biegiem cyklu. Do listy startowej można dopisać się również w biurze zawodów w dniu biegu – w przypadku, jeśli limit ustalony na dany bieg nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Kiedy mija czas elektronicznych zgłoszeń?

Formularz zapisów jest zamykany zawsze na cztery dni przed startem, tzn. jeśli bieg odbywa się np. w poniedziałek, rejestracja internetowa kończy się w czwartek, o godz. 23:59.

Jaka jest wysokość opłaty startowej?

Opłata za pojedynczy bieg uiszczona przez internet wynosi 30 zł. W dniu zawodów opłata startowa to 40 zł.

Czy jeśli zrezygnuję ze startu, dostanę zwrot wpisowego?

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Czy jest limit zgłoszeń?

Tak, limit zgłoszeń w każdym z miast to 500 osób. Jeśli okaże się, że zainteresowanie jest większe dopuszczamy możliwość zwiększenia limitu do 6000 zawodników w skali całego cyklu, który podzielimy proporcjonalnie w miastach, w których wyczerpie się pierwotnie ustalony limit.

Czy w biegu głównym mogą wystartować osoby niepełnoletnie?

Osoby poniżej 18. roku życia, ale które ukończyły 16 lat mogą pobiec na dystansie 5 km pod warunkiem przedstawienia w dniu biegu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna i jego obecności w momencie weryfikacji zawodnika. Młodzież poniżej 16 lat startuje w biegach CITY TRAIL Junior.

Biuro zawodów

Jak odebrać numer startowy?

Odbiór numerów i chipów do pomiaru czasu odbywa się w biurze zawodów w dniu biegu w godz. 17:00-18:30. Aby dostać swój pakiet, należy w biurze zawodów podać swój numer (można go sprawdzić na liście startowej znajdującej się na stronie www.ontour.citytrail.pl w zakładce każdego z miast lub w dniu biegu na tablicy znajdującej się tuż obok biura zawodów). Biuro zawodów będzie zlokalziowane w okolicy startu/mety biegu.

Co muszę mieć ze sobą, aby odebrać numer startowy?

Do odebrania numeru startowego i chipa do pomiaru czasu wystarczy dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy).

Co zrobić, jeśli nie mogę osobiście odebrać numeru startowego?

Nie ma możliwości odebrania numeru startowego w czyimś imieniu.

Start i trasa

Jaki jest dystans biegu głównego?

W każdym z miast uczestniczących w cyklu CITY TRAIL onTour zawody odbywają się na dystansie 5 km. Wszystkie trasy są przełajowe i nie posiadają atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

O której godzinie startuje bieg główny?

Start biegu głównego w każdym mieście odbywa się o godz. 19:00 (nie można wykluczyć, że z przyczyn niezależnych od organizatora start zostanie przesunięty, są to jednak niezwykle rzadkie sytuacje).

Jaki jest limit czasu?

W zawodach CITY TRAIL onTour nie ma ustalonego limitu czasu.

Gdzie zakłada się chip?

Chip powinien być przyczepiony do buta. Nie może być trzymany w kieszeni, ponieważ w 90% przypadków sprzęt do pomiaru czasu nie będzie w stanie złapać wtedy jego sygnału i nie zostaniemy ujęci w wynikach.

Gdzie powinien być przyczepiony numer startowy?

Numer startowy powinien być przyczepiony agrafkami na wysokości klatki piersiowej.

Czy trasa jest oznaczona?

W miejscach, gdzie trasa nie jest intuicyjna znajduje się taśma, która zagradza nieprawidłowe ścieżki. Dystans jest oznaczony co kilometr tabliczkami stojącymi przy ścieżce.

Czy na trasie są punkty odżywcze?

Nie, ale na mecie na zawodników czeka bufet z wodą, napojem regeneracyjnym, owocami i słodkimi przekąskami.

Meta i wyniki

Gdzie mogę znaleźć wyniki z biegu?

Wyniki biegu są publikowane na stronie www.ontour.citytrail.pl w zakładce każdego z miast w ciągu kilku godzin od zakończenia imprezy.

Czy po biegu oddaję chip?

Tak, chipy oddajemy tuż za metą lub w biurze zawodów.

Czy po biegu oddaję numer startowy?

Nie, numery zachowujecie na pamiątkę.

Czy każdy zawodnik dostaje pamiątkowy medal?

Pamiątkowy medal otrzyma każdy biegacz, który dotrze do mety biegu.

Czy w ramach CITY TRAIL onTour tworzona jest klasyfikacja generalna – wspólna dla wszystkich miast?

Nie, letnia edycja nie odbywa się na zasadach Grand Prix. Każdy bieg onTour to oddzielna impreza, podczas której wyłaniani i nagradzani są zwycięzcy. Nie wykluczamy wprowadzenia dodatkowej nagrody dla osób, które pobiegną we wszystkich dziesięciu imprezach.

Ogólne

Czy klasyfikacja jest podzielona na kategorie wiekowe?

Tak, klasyfikacja będzie podzielona na kategorie: K20, K30, K40, K50, K60, M20, M30, M40, M50, M60. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

Jakie są nagrody?

Nagrodami w cyklu są nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów cyklu oraz pamiątkowe statuetki. Pula nagród dla wszystkich miast to ponad 50 000 zł. Nagrodzimy po trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki  w klasyfikacji OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Uwaga – nagrody nie dublują się, a więc osoby nagrodzone w rywalizacji OPEN nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu klasyfikacji w kategoriach wiekowych.

Czy mogę skorzystać z depozytu i szatni?

Depozyt oraz szatnia będą zorganizowane w namiotach w pobliżu biura zawodów.

Czy będą nagradzane najlepsze drużyny?

Nie.

Czy zawodnicy otrzymują imienne numery startowe?

Tak, ale tylko osoby, które zapiszą się i opłacą start najpóźniej na tydzień przed danym biegiem.

Na jakich zasadach jest organizowany marsz Nordic Walking?

Marsz NW jest organizowany jako rajd rekreacyjny – bez rywalizacji i klasyfikacji końcowej. Zapisy NW odbywają się w identyczny sposób, jak zapisy do biegu głównego na dystansie 5 km. Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy i chip do pomiaru czasu. Jest także zamieszczany w wynikach zawodów.

Biegi dzieci i młodzieży – CITY TRAIL Junior

Na jakich dystansach biegają dzieci?

Dystanse są uzależnione od wieku. Dzieci do 5 lat (kategoria D0) oraz w wieku 6-7 lat (kategoria D1) biegają na dystansie 300 metrów. Dzieci w wieku 8-9 lat (kategoria D2) mają do pokonania ok. 600 metrów. Dzieci w wieku 10-12 lat (kategoria D3) startują na ok. 1km. Młodzież w wieku 13-16 lat (kategoria D4) biega ok. 2km.

W jaki sposób zapisać dziecko na zawody?

Aby zgłosić dziecko rodzic lub opiekun (np. nauczyciel) musi założyć konto (na dane swoje – nie dziecka!) na stronie www.ontour.citytrail.pl (chyba, że sam bierze udział w biegach CITY TRAIL i takie konto już posiada), a następnie poprzez panel dodać dziecko i zgłosić je do wybranego biegu/biegów. Elektroniczne zapisy będą zamykane zawsze na 4 dni przed danym biegiem (tzn. jeśli bieg odbywa się np. w poniedziałek, rejestracja internetowa kończy się w czwartek, o godz. 23:59). Zapisy biegów dzieci odbywają się także w dniu imprezy w biurze zawodów.

W jaki sposób zapisać dziecko niepełnoletnie, które ukończyło 16 lat?

W przypadku zawodników, którzy mają więcej niż 16 lat, ale mniej niż 18, należy założyć konto - dokładnie tak jak w przypadku dorosłego biegacza. W dniu zawodów niepełnoletni biegacz powinien zgłosić się do biura z rodzicem/opiekunem oraz upoważnieniem, które można pobrać TUTAJ.

Ile wynosi opłata startowa?

Opłata startowa za pojedynczy bieg podczas internetowej rejestracji to 10 zł. W dniu zawodów wpisowe to 15 zł.

Czy są limity zgłoszeń?

Nie ma.

O której godzinie są organizowane biegi dla dzieci?

Biegi dzieci rozpoczynają się o godz. 17:30, kiedy startują najmłodsze kategorie – D0/D1; kategoria D2 startuje o godz. 17:50; kategorie D3 i D4 – o godz. 18:10.

Czy dzieci otrzymują chipy i numery startowe?

Uczestnicy cyklu CITY TRAIL Junior otrzymują numery startowe, które w trakcie zawodów powinny mieć przymocowane na klatce piersiowej, a po biegu mogą zabrać do domu. Dzieci nie dostają chipów do pomiaru czasu.

Czy mogę biec obok dziecka podczas zawodów?

Jest to możliwe w przypadku najmłodszej kategorii wiekowej. W takiej sytuacji rodzice są proszeni o ustawienie się na końcu stawki, by nie utrudniać rywalizacji samodzielnym uczestnikom biegu.

Czy każde dziecko otrzymuje medal?

Pamiątkowe medale otrzymują wszystkie dzieci, które ukończą bieg.  

Czy najszybsze dzieci otrzymają nagrody?

W kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal i upominek. W kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną wyłonieni zwycięzcy wśród chłopców i dziewczynek, a zawodnikom, którzy zajmą miejsca 1 – 3 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki.