Regulamin - bieg dzieci

REGULAMIN biegów CITY TRAIL onTour Junior 2018
 
 1. Opłata startowa:
  • opłaty startowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika najpóźniej na 4 dni przed zawodami (np. jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do północy w czwartek);
  • opłata startowa wynosi:
   • 10 zł - w przypadku płatności elektronicznej;
   • 15 zł - w dniu biegu w biurze zawodów;
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik / opiekun zawodnika jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
  • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 2. Kategorie i dystans:
  • D0 – do 5 lat (– 2013)- dystans ok. 300 m;
  • D1 – 6 – 7 lat (2012 – 2011)– dystans ok. 300 m;
  • D2 – 8 – 9 lat (2010 –2009) – dystans ok. 600 m;
  • D3 – 10 – 12 lat (2008 – 2006) – dystans ok. 1 km;
  • D4 – 13 – 15 lat (2005 – 2003) – dystans ok. 2 km;
  • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
  • dzieci, które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia, zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej;
  • nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia zawodnika;
  • dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie w zależności od lokalizacji.

 3. Termin:
  • Biegi odbywają się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu:
   • D0/D1 – 17:30;
   • D2 – 17:50;
   • D3/D4 – 18:10.

 4. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: www.2018.ontour.citytrail.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane;
  • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, np. jeśli start jest w poniedziałek, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w czwartek);
  • zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 10 minut przed biegiem danej kategorii;
  • zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów – jednak należy dokonać tego najpóźniej 20 minut przed startem biegu;
  • przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

 5. Nagrody:
  • w kategoriach wiekowych D0 oraz D1 nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę – pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;
  • w kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną wyłonieni zwycięzcy wśród chłopców i dziewczynek, a zawodnikom, którzy zajmą miejsca 1 – 3, zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki;
  • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.

 6. Postanowienia końcowe:
  • w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin biegu głównego cyklu CITY TRAIL onTour;
  • cykl Grand Prix CITY TRAIL onTour Junior 2018 jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.